Dzisiaj jest niedziela, 05 kwietnia 2020 roku

Szkolenia


  HOME    Szkolenia    

Kurs na kierowcę operatora wózka widłowego (też specjalizowanego)

  Dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym (wózki widłowe)

  1. Szkolenie przeprowadzamy według programu zarejestrowanego w ODK Mysłowice pod nr 1743/XII/2008, B/403/XII/2008 
  2. Program obejmuje szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowych w wózkach widłowych wyposażonych w te urządzenia oraz szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych (wózkach widłowych) unoszących z napędem elektrycznym.
  3. Posiadamy uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu.
  4. Wydajemy zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.
  5. Posiadamy własny park maszynowy oraz plac manewrowy.

 Dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym (specjalizowanych)

  1. Szkolenie przeprowadzamy według programu uzgodnionego z UDT w Gorzowie Wlkp.
  2. Program obejmuje wiadomości o dozorze technicznym, typy stosowanych wózków, budowę wózków, czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem prac i po pracy z wózkami, czynności kierowcy w czasie pracy wózkami, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, zagadnienia z zakresu BHP, p.poż. i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz praktyczną naukę jazdy.
  3. Egzamin przeprowadzany jest przez UDT.
  4. Posiadamy własny park maszynowy oraz plac manewrowy.