Dzisiaj jest niedziela, 05 kwietnia 2020 roku

Szkolenia


  HOME    Szkolenia    

Kursy BHP i PPOŻ

Kurs BHP


Celem kursu jest zapoznanie uczestników z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przepisami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) metodami powstawania i przeciwdziałania wypadków przy pracy,
d) zasadami udzielania pomocy lekarskiej.
Szkolenie pozwala kursantom zaznajomić się z czynnikami środowiska pracy mogących powodować zagrożenia w pracy, oraz nabyć niezbędną wiedzę do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
Kurs przeprowadzamy dla osób indywidualnych i na zlecenie zakładów pracy.
Po ukończonym kursie i po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Kurs Ppoż.


Celem kursu jest zaznajomienie z zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, m.in. z : Istotą pożaru, rodzajami pożarów, oznakowaniem pożarowym, zasadami ewakuacji, wykrywaniem i gaszeniem pożaru, zastosowaniem podręcznego sprzętu gaśniczego, zasadami udzielania pomocy poszkodowanym. Celem kursu jest ponadto zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego danego zakładu
Po ukończonym kursie i po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.