Dzisiaj jest niedziela, 05 kwietnia 2020 roku

Szkolenia


  HOME    Szkolenia    

Kurs na operatora koparki kl. III

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień do 0,8 m 3.

Kurs przeprowadzamy zgodnie z programem opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.  

            Kurs obywa sie od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00 oraz  w soboty i niedziele w godzinach w godzinach 8-14.

Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne  odbywają się na terenie Ośrodka przy ul. Zielonej 33/34  w Gorzowie Wlkp.

Po ukończonym kursie absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia kursu a  po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego otrzymuje uprawnienia do obsługi koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień w formie książki operatora, która jest ważna bezterminowo.

Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się na miejscu.

Oferujemy szkolenie dla:

  • pracowników kierowanych przez firmy
  • Urzędów Pracy
  • indywidualne

 

Cena kursu obejmuje: 

- szkolenie teoretyczne i praktyczne
- opłatę egzaminacyjną
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- badanie lekarskie

Program obejmuje  szkolenie w zakresie:

Ø  użytkowanie eksploatacyjne

Ø  dokumentacja techniczna

Ø  bezpieczeństwo i higiena pracy

Ø  podstawy elektrotechniki

Ø  silniki spalinowe

Ø  elementy hydrauliki

Ø  budowa koparki

Ø  technologia robót

Ø  zajęcia praktyczne