Dzisiaj jest niedziela, 05 kwietnia 2020 roku

Szkolenia


  HOME    Szkolenia    

Wózek jezdniowy z wysięgnikiem kategorii I WJO

Kurs na: 

Wózek jezdniowy z wysięgnikiem kategorii I WJO

Wielozadaniowy wymiennik osprzętu - Ładowarka teleskopowa 

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do obsługi ładowarek wysięgnikowo teleskopowych.

Kurs przeprowadzamy wg programu uzgodnionego z UDT w Gorzowie Wlkp. 

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne z zakresu:  budowy urządzenia, czynności obsługowych i sposobu prawidłowej eksploatacji, przepisów dozoru technicznego i zasad bezpiecznej pracy żurawiem oraz cyklu ćwiczeń i zajęć praktycznych.

        Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne  odbywa się na terenie Ośrodka przy ul. Zielonej 33/34  w Gorzowie Wlkp.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Dozoru Technicznego i uzyskaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego w formie legitymacji operatora.

Uprawnienia ważne są na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.


Oferujemy szkolenie dla:

  • pracowników kierowanych przez firmy
  • Urzędów Pracy
  • indywidualne