Dzisiaj jest niedziela, 05 kwietnia 2020 roku

Szkolenia


  HOME    Szkolenia    

Szkolenie operatorów zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych klasa III

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, które otrzymuje się po zdaniu egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Kurs przeprowadzamy zgodnie z programem opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Kurs obywa sie od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach w godzinach 8-14.
Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka przy ul. Zielonej 33/34 w Gorzowie Wlkp.
Po ukończonym kursie absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu a po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego otrzymuje uprawnienia do obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w formie książki operatora, która jest ważna bezterminowo.
Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się na miejscu.
Oferujemy szkolenie dla:
pracowników kierowanych przez firmy
Urzędów Pracy
indywidualne

Cena kursu obejmuje:
- szkolenie teoretyczne i praktyczne
- opłatę egzaminacyjną
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- badanie lekarskie

Program obejmuje szkolenie w zakresie:
- użytkowanie eksploatacyjne
- dokumentacja techniczna
- bhp podczas obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
- podstawy elektrotechniki
- budowa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
- technologia robót oraz zajęcia praktyczne